Porselen Laminate Veneer

Porselen laminate veneer, dişten 0,3 – 0,7 mm. yüzey kaldırılarak üzerine yapıştırılan porselen yaprakladır. İstenen renk ve formda çok ince olarak hazırlanan porselen laminate veneer metal içermemektedir. Kırılmaya karşı dayanıklı olan porselen laminateler; ışığın dişten içeriye geçmesini sağlar.

Günümüzde laminate veneer restorasyonlar renklenmiş, kırılmış, malforme ya da hafif dizilim bozukluğu olan hastalarda konservatif bir yöntem olarak tercih edilmektedir.

Porselen Laminate Endikasyonları

 • Çeşitli nedenlere bağlı diş renklenmelerinde
 • Ön bölgedeki dişlerdeki diestemalarının(aralıklarının) kapatılmasında
 • Diş dizilim bozukluklarında
 • Kron boyu kısa dişlerin uzatılmasında
 • Çeşitli tipteki mine hipoplazisi ve malformasyonlarnda
 • Dişlerin labial yüzlerindeki sağlıksz ve estetik olmayan restorasyonlarn varlığında
 • Tutuculuk için yeterli miktarda mine dokusuna sahip erozyona uğramış dişlerde
 • Lateral kesicilerin agenezisinde: Kaninin kronal formu lateral dişi taklit edecek şekilde porselen laminatelerle değiştirilebilir.
 • Pulpann geniş olduğu dişlerde geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşturmadan dişlerin kronlarla restore edilmesinin zor olduğu durumlarda endikedir.

Porselen Laminate Uygulamalarında Estetik ve Fonksiyon Açısından Önem Taşıyan Unsurlar

Zenith Noktaları:

Zenith noktaları kron konturunun en yüksek seviyelerini belirler. Zenith nktalarının konumları özellikle diastemaların kapatılmasında veya dişlerin distal ya da malyaze devrilmiş konumlarının düzeltilmesinde önem kazanır.

Dişlerin şekilleri ve Konumları:

Bir çok kişide yüz morfolojisi ile dişlerin şekilleri uyum gösterir. Eğer dişin yüzeyi düz ise, doku daha fazla ışık yansıttığı için daha geniş ve daha büyük görünür. Hatları yuvarlak ve yüzeyleri düzensiz dişler için de tersi söylenebilir. Diş hekiminin estetik bir görüntü oluşturması dişler ayrı ayrı değil de, her hastada farklı şekil ve büyüklükteki dişleri yumuşak dokularla uyumlandırarak bir araya getirmesine bağlıdır.

Renk:

Diş renginin algılanması, dişin şekil ve ark üzerindeki morfolojik yerleşiminden etkilenir. Örneğin alt ön dişler üst dişlerden daha beyazdır. İlerleyen yaşla beraber diş rengi koyulaşır. Gülüş esnasında en parlak dişler üst ön santral dişlerdir. Lateral kesiciler benzer tona sahiptir ancak parlaklıkları azdır. Diş dizisinde doğal bir görüntü elde etmek için porselen laminate uygulanırken renk tonlarını iyi kullanmak çok önemlidir.

Simetri:

Simetri ve denge estetik konusunda önemli kavramlardır. Simetri bir merkez eksenin iki tarafında gözlenebilen birkaç elemanın birbirlerine göre ahenkli bir biçimde düzenlenmesidir. İnsan dişi doğası gereği merkezin iki tarafı ayna görüntüsü gibi birebir aynısı değil fakat çok benzer iki yapının karşı karşıya gelmesi ile simetrik bir görüntü oluşturur.

Orta Hat:

Yüz orta hattı yüzün merkezinden interpupiller hatta dik olarak konumlanmıştır. Dental orta görselleştirmenin en iyi yollarında biri gülüşün dinamiklerini gözlemlemektir. Yüz orta hattı ile üst kesici dişler arasındaki orta hat mümkün olduğunca çakışmalıdır. Restore edilmiş herhangi bir diş dizisinde orta hat kayması kabul edilemez en önemli kusurdur.

Gülme Hattı:

Üst dudağın alt kenarı, üst dudağın iç sınırının kurvatürünü izleyen üst ön dişlerin gülme hattını oluşturur.n Ağız köşeleri interpupiller çizgiye ve oklüzel düzleme paralel olursa kanin (köpek) dişlerinin uçları hafifçe alt dudağa değerse hoş bir gülüş elde edilir. Gülme hattı bireyden bireye değişir ve bayanlarda daha belirgin ve dış bükeydir.

Dişeti Sağlığı:

Diş eti normalde soluk renktedir. Sağlıklı dişeti fasial yönden sağlıklı kemik dokusunun 3 mm üzerine uzanır ve stabil papillanın tepesi kretler arasındaki kemiğe 5 mm mesafede yer alır. Protez tedavisine başlamak için dişeti dokularının sağlığı yeterli düzeye ulaşıncaya kadar beklenmelidir.

Porselen Laminate Veneer Avantajları

Porselen laminateler, azmiktarda preparasyon gerektirmeleri, reklerinin stabil kalması, kompozitlere göre abrazyona karşı dirençlerinin yüksek olması, asitle pürüzlendirildiklerinde mineye bağlantılarının oldukça güçlü olması, yapıştırıldıklarında gerilme ve makaslama kuvvetlerine dirençli olmaları, mükemmel estetik sağlamaları, sıvı absorbsiyonuna karşı dirençli olmaları ve preparasyon sürelerinin kısa olması gibi avantajlara sahiptirler.

Porselen Laminate Veneer Dezavantajları

Tamir zorluğu, yapıştırıldıktan sonra renginin değiştirilmesinin zor olması, yapımının zaman alıcı olması yapıştırılmadan önce oldukça kırılgan olmaları, maliyetinin yüksek olması, provalar esnasında diş üzerinde uygun konumda tutulma zorluğu, glaze’i bozulduğunda kompozite göre tekrar cilalanmasının daha zor olması gibi dezavantajlara da sahiptirler.

Porselen Laminate Veneer Kontrendikasyonları

 • Bruksizm ve Clenching gibi parafonksiyonel alışkanlığı olan kişilerde
 • Çürük insidansı yüksek ve oral hijyeni kötü olan kişilerde
 • Yeterli mine desteği olmayan dişlerde: Hem porselen laminate veneerin diş yüzeyini örtmesi hem de yeterli adezyonun sağlanması için yeterli miktarda mine mevcut olmalıdır.
 • Class III malokluzyon ve başa baş kapanışın olduğu vakalarda
 • Aşırı çapraşıklığa ve rotasyona sahip dişlerde
 • Boks, güreş gibi kontakt sporlarla uğraşan kişilerde
 • Sürmesi tamamlanmamış daimi dişlerde
 • Süt dişleri ve aşırı fluorozisli dişlerde asitle pürüzlendirme işlemi etkili yapılamayacağından porselen laminate veneerler kontrendikedir.

Diş Hekimi Can Altuğ Kaya