Kron Boyu Uzatma

Yüksek gülme hattına sahip kişilerde normal dudak yapısına rağmen gülümseme esnasında 3mm den fazla maksiller dişeti izlenir, bu durum gummy smile olarak adlandırılır.

Dişetinin dişlerin üzerini çok fazla örttüğü durumlarda görülmektedir.

Lazer ile Gummy Smile operasyonu:

Kronboyu uzatma operasyonunda, sert doku lazeri (Er,Cr:YSGG) yada yumuşak doku (Diyod) lazeri ile fazla dişeti dokusu çıkartılıp, gerekli görüldüğü taktirde dişeti altındaki kemik yeniden şekillendirilerek dişlerin boyunun daha uzun görünmesi sağlanır. Kron boyu uzatma işlemi ile aynı zamanda gülüş esnasında dişetlerinin daha az dişlerin ise daha fazla gözükmesi sağlanır.

Kron boyu uzatma işlemi, dişeti seviyesinde kırılmış dişlerle, dişeti seviyesi altında çürük bulunan dişlere yapılacak restorasyon öncesinde dişeti seviyelerinin düzenlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Gülüş Estetiği:

Gülüş estetiği eski dönemlerden beri önemini korumaktadır. Estetik subjektif bir kavramdır fakat dental/periodontal alanda gülüş estetiği genel olarak kabul görmüş birkaç objektif hususlara göre değerlendirilmektedir. Bunlar:

  • Yüzün ve dentisyonun simetrisi
  • Dudak formu, dudak çizgileri, gülme hattı Diş oranları, formları, diş rengi
  • Papilla kaybı, dişeti defektleri

Gülme hattı; düşük, normal ve yüksek olmak üzere 3’e ayrılır;

  • Düşük gülme hattı: İnterdental dişeti %20’ten az görülür. Dişeti kenarı izlenmemektedir. Dişler saklıdır.
  • İdeal gülme hattı:  İnterdental dişeti %20 ila %70 izlenebilir.
  • Yüksek/çok yüksek gülme hattı: İnterdental dişeti %70’ten fazla görünür.