Dentist Diler Kaya

Dentist Diler Kaya

Doğum Yeri ve Tarihi:
1969 - Ankara

Eğitim Bilgileri:
1991 - Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi

Çalıştığı Yer:
Dentorion Ağız Diş Sağlığı Polikliniği

Mesleki İlgi Alanı:
Genel Dişhekimliği

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar:
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) - İzmir Dişhekimleri Odası

Bildiği Diller:
İngilizce

Özgeçmiş

Genel Dişhekimliği

1969 yılında Ankara'da doğdu.

1991 yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.

1993 yılından beri serbest olarak çalışmakta olup, 2001 yılından beri Dentorion Ağız Diş Sağlığı polikliniğinde çalışmalarını sürdürmektedir.